İlhami Soykan Barlas1, Ebru Asmaz1, Ayşe Sinangil2, Ahmet Vedat Çelik2, Tevfik Ecder2

1İstanbul Bilim Üniversitesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Böbrek Nakli Merkezi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Diyabet; eş zamanlı böbrek ve pankreas nakli; tedavi.

Özet

Tip 1 diyabet, mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarla ilerleyen hastayı son dönem böbrek yetmezliğine götürebilen, pankreas adacık hücrelerinin kaybıyla karakterize otoimmün bir hastalıktır. Diyaliz ve insülin tedavisi, bu hastalara yaşama şansı tanırken, düşük yaşam kalitesi ve ilerleyici komplikasyonlar hastaları en çok zorlayan etkenlerdir. Eş zamanlı pankreas-böbrek nakli, bu grup hastada, hastanın yaşam kalitesini ve süresini artıran, normoglisemik kan düzeyiyle diyalizden bağımsız yaşamı sağlayan en önemli tedavi yöntemidir. Bu yazıda, eş zamanlı pankreas-böbrek nakli gerçekleştirilen bir olguyu, ameliyat tekniğini, tedavi sonuçlarını ve yeni yaklaşımları değerlendirdik.