Esra Nur Arslan1, Oytun Erbaş2

1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Anahtar Kelimeler: Anti-programlanmış ölüm ligandı 1, anti-programlanmış ölüm reseptörü 1, kanser, saç repigmentasyonu, immünoterapi

Özet

Yaygınlığı her geçen gün artan kanserin tedavisinde son yıllarda geliştirilen yöntemler ile yeni ufuklar açıldı. Özellikle “konağın bağışıklık sistemini uyararak kansere karşı güdümleme” anlamını taşıyan immünoterapinin kemoterapiden daha iyi etkinlik gösterirken daha az yan etkiye sahip olması ile gelecekte ilk sıra tedaviler arasında olması beklenmektedir. Ancak bu tedavilerin olumsuz etkileri henüz tam olarak tanımlanmamıştır. Bu derlemede, özellikle akciğer kanserinin tedavisinde kullanılan anti-programlanmış ölüm reseptörü 1 ve anti-programlanmış ölüm ligandı 1 ajanlarının beklenmedik etkisi olarak ortaya çıkan saç repigmentasyonu tartışıldı.

Çıkar Çatışması

Yazar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansman

Yazar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmiştir.