Yonca Erdal1, Umut Doğu Seçkin2

1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kemik doku mühendisliği; klinik çalışma; mezenkimal kök hücre; kök hücreler

Özet

Kök hücreler, insan vücudunda farklı kökenlerden elde edilen, farklı tipte hücre yapılarına dönüşebilen hücre kaynağıdır. Klinik tedavilerde kök hücre çalışmaları gün geçtikçe artmaktadır. Mezenkimal kök hücreleri en sık kullanılan kök hücre türüdür. Mezenkimal kök hücreler, klinik çalışmalar açısından farklı alanlarda tedaviye yönelik uygulamalar sunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları hücre temelli tedaviler, gen taşıyıcılar, ve özellikle de güncel ve popüler bir mühendislik uygulaması olan doku mühendisliği uygulamasıdır. Mezenkimal kök hücreler ile doku mühendisliği çalışmalarından, kemik doku mühendisliği uygulaması ile kemik defektleri ve omurilik zedelenmeleri gibi uygulamalar kapsamında klinik çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu derlemede kök hücreler, mezenkimal kök hücreler, uygulama alanlarına bağlı olarak klinik çalışmalar ve kemik doku mühendisliği uygulamaları anlatılmıştır.