Bilgesu Koyun1, Eda Özalp1, Oğuzhan Acet2, Oytun Erbaş3

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İzmir Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Edirne, Türkiye
3Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Anahtar Kelimeler: İnterlökin17, İnterlökin 23, romatizmal hastalıklar, tip 17 yardımcı T hücre

Özet

İnterlökin 23/tip 17 yardımcı T hücreleri yolağı birçok otoimmün ve romatolojik hastalığın mekanizmasında rol oynar. Bu yolaktaki reseptörlerin ve sitokinlerin bloke edilerek inflamasyonun baskılanması, yeni terapötik ajanlar geliştirilmesi için ana hedef haline gelmiştir. Bu terapötik ajanlarla ilgili çalışmalar umut vericidir.