İstenmeyen bir yan etki: Kronik hepatit C virüsünün indüklediği sirozlu hastada ledipasvir/sofosbuvir terapisi sonrasında dev hepatosellüler karsinom gelişimi
2018, Cilt 3 - Sayı 1-2, Sayfa 006-008
Tolga Şahin

Yukarıdaki kodu giriniz.