Sanem Güler Çimen1, Sertaç Çimen2, Eyüp Kahveci3, Michele Molinari4

1Department of General Surgery, Health Sciences University, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Urology and Kidney Transplantation, Health Sciences Universtiy, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Turkish Transplant Foundation, Ankara, Turkey
4University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, USA

Anahtar Kelimeler: Pankreas; pankreas nakli; pankreatit; ret; cerrahi; teknik; nakil; tip 1 diyabet; vasküler tromboz

Özet

Simultane pankreas-böbrek nakli tip 1 diyabeti ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar için tercih edilen en iyi tedavidir. Böbrek nakli tekniğinin iyi bilinmesine rağmen, pankreas nakli için en etkili teknikle ilgili fikir birliği yoktur. Pankreas naklinin başarıyla sonuçlanması büyük oranda cerrahın deneyimi ve donör organ kalitesine bağlıdır. Diğer yandan, dünya çapında yaygın obezite salgını nedeniyle donör organ kalitesi giderek daha kötüleşmektedir. İyileştirilecek konulardan biri organın hazırlandığı ve nakledildiği cerrahi tekniktir. Bu yazıda, retroperitoneal bölgeye pankreas nakli için enterik drenaj ile sadece birkaç santimetrelik peritoneal ihlal içeren yeni bir cerrahi teknik ve bu tekniğin olası avantajları bildirildi.