Ahmet Anıl Özlük, Merve Güner Oytun, Damla Günenç

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kanser immünoterapisi; immünoterapi; monoklonal antikor

Özet

İmmünoterapi, hastanın kendi bağışıklık sistemine ait belli bölümlerin kanseri de içeren bir grup hastalıkla mücadele etmek üzere kullanıldığı bir tedavi biçimidir. Amaç immün sisteme ait hücrelerin kanser hücrelerini hedef alarak onları yok etmelerini sağlamaktır. Çeşitli yolakları etkileyerek bu etkilerini ortaya çıkarırlar. Monoklonal antikorlar, immün sistem kontrol inhibitörleri, kanser aşıları bu yolakları etkileyen mekanizmalardır. Bu yolaklar içerisinde en sık kullanılan ve onay alanı monoklonal antikorlardır. Bu alanda yapılan çalışmalar artmaktadır ve yeni hedef olarak antijenlerin bulunması ile kemoterapinin yerini immünoterapinin alması beklenmektedir.