Tolga Şahin, Ayfer Serin

Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Demiroğlu Bilim University Medicine Faculty, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü; hepatosellüler karsinom; ledipasvir; sofosbuvir

Özet

Hepatosellüler karsinom (HSK) dünya çapında en yaygın beşinci kanser ve kanserle ilişkili ölümün ikinci nedenidir. Hepatit C virüsü (HCV) kronik hepatit, karaciğer sirozu ve HSK’nin yaygın bir nedenidir. Kısa zaman önce, kronik HCV tedavisi için doğrudan etkili antiviral (DEA) adlı bazı yeni ilaçlar geliştirilmiştir. Doğrudan etkili antiviraller kronik hepatit C hastalarının %80’inden fazlasında sürekli viral yanıt ve tam iyileşme sağlar. Bu yazıda, ledipasvir/sofosbuvir kombinasyon terapisi sonrasında dev HSK gelişimi olan HCV genotip 1b’nin indüklediği sirozlu bir hasta sunuldu. Kronik hepatit C enfeksiyonu yeni nesil DEA’ların kombinasyonu ile tedavi edilebilse de sirozlu olgularda HSK patogenezi ve gelişme riski henüz belirsizdir. Bu nedenle, DEA’lar ile tedavi edilen sirozlu hastalar tedavi sonrasında yakın aralıklarla takip edilmelidir.