Emin Taşkıran1, Harun Akar1, Oytun Erbaş2

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Anjiogenez; kanser; doğal sağlık ürünleri

Özet

Normal dokularda neovaskülarizasyon büyüme, iyileşme ve doku yenilenmesi sırasında salınan bir dizi endojen polipeptid tarafından kontrol edilir. Neoplazmlar bu polipeptidlerden bazılarını uyarıp sentezleme yeteneğine sahiptir ve en önemlileri vasküler endotelyal büyüme faktörü ve anjiopoetinlerdir. Son zamanlarda monoklonal antikorlar kullanılarak yeni damar oluşumunu bloke eden hedeflenmiş tedaviler geliştirilmiştir. Şimdiye kadar sahip olduğumuz veriler tekli antianjiogenez ajanı kullanımının sınırlı etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Doğal sağlık ürünleri kompleks organik kimyasallardan oluşan ve kansere karşı sinerjistik etkinliğe sahip birçok maddeyi içermektedir. Bu derlemede antianjiogenik etkili doğal sağlık ürünleri tartışılmıştır.