Mine Ün1, Oytun Erbaş2

1İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kısırlık, uterin faktörü, uterus nakli

Özet

Canlı donörlerden alıcılara yapılan uterus nakilleri sayesinde başarılı doğumlar gerçekleşmiştir. İşlevsiz bir uterus nedeniyle kısır olan kadınlar tedavi edilebilmektedir. Uterus naklinde yer alan canlı donör ameliyatı 10 saatten fazla sürer ve uterus nakledildikten sonra uterus reddini önlemek için alıcıya yıllarca immünosüpresif ilaç tedavisi uygulanır. İmmünosüpresif ilaçlar; yüksek düzeyli böbrek toksisitesi, ciddi enfeksiyon riski ve diyabet dahil olmak üzere önemli yan etkilerle ilişkilidir. Bu nedenle, uterin faktörü kısırlığını tedavi etmek için alternatif yaklaşımlar geliştirilmelidir.