Ali Çimen1, Yasemin Akbaş1, Oytun Erbaş2

1İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kanser, sirkadiyen ritim, melatonin, pineal bez, uykusuzluk

Özet

Pineal bezinden salgılanan melatoninin sentezi primer olarak karanlığa bağlıdır. Uyku sırasında yapay ışığa maruz kalmak, pineal fonksiyonları akut olarak baskıladığından melatoninin salgılanmasını bozar. Bu bozukluk birçok patolojik duruma ek olarak hormon bağımlı kanserlerden olan meme ve prostat kanseri riskini de artırabilir. Melatonin, antioksidan ve hücre siklusunu yavaşlatıcı özellikleri sayesinde kemoterapi ajanının etkinliğini artırır. Bu nedenle melatonin, hem tek başına hem de diğer tedavilerle birlikte meme ve prostat kanseri için güvenli ve etkili bir tedavi olarak kullanılabilir.