Tolga Şahin1, Ayfer Serin1, Nagihan İnan Gürcan2, Birkan Bozkurt3, Ertan Emek3, Yaman Tokat4

1Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Demiroğlu Bilim University Medicine Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Demiroğlu Bilim University Medicine Faculty, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Demiroğlu Bilim University Medicine Faculty, Istanbul, Turkey
4Department of Organ Transplantation and Hepatobiliary Surgery, Demiroğlu Bilim University Şişli Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Abdominal ağrı; portal ven trombozu; omuz ağrısı; tüm beden kriyoterapisi

Özet

Portal ven trombozu (PVT) sıklıkla belirli malign veya benign durumların bir komplikasyonu olarak görülür. Bu yazıda, geçmiş hastalık öyküsü olmayan, dört kadranın tümünde şiddetli abdominal ağrı nedeniyle acil servisimize başvuran 42 yaşında bir erkek hasta bildirildi. Olaydan bir hafta önce, hasta omuz ağrısına çare olarak tüm beden kriyoterapisine başlamıştı. Rutin ve ayrıntılı etyoloji odaklı laboratuvar testleri anormallik göstermedi. Abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) taraması bulgularına dayanılarak hastaya akut PVT tanısı konuldu. Hastada intravenöz heparin infüzyonu başlatıldı ve sonrasında trombozun durumu takip BT taramalarıyla yeniden değerlendirildi. Tromboz azaldığında, oral alım başlatıldı. Hasta birkaç gün takip edildi ve düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanımı için yönergeler ile taburcu edildi. Bu olguda tartışıldığı üzere, PVT tüm beden kriyoterapisinin akut bir komplikasyonu olabilir.