Eş zamanlı böbrek ve pankreas naklinin son dönem böbrek yetmezliği ile birlikte olan diyabet tedavisindeki yeri: Olgu üzerinden tartışma ve yeni yaklaşımlar

İlhami Soykan Barlas, Ebru Asmaz, Ayşe Sinangil, Ahmet Vedat Çelik, Tevfik Ecder

DOI: 10.5606/fng.transplantasyon.2016.002

Sayı: 2016, Cilt 1 - Sayı 1
0 248

Kök hücreyi tanıyalım

Utku Ateş

DOI: 10.5606/fng.transplantasyon.2016.004

Sayı: 2016, Cilt 1 - Sayı 1
0 2433

Hydatid cyst and treatment

Mine Ün, Sıdıka Sultan Yaman, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/dsufnjt.2020.018

Sayı: 2020, Cilt 5 - Sayı 1-2
120 90